Όροι χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος www.thlivitis.gr “Τεχνικό Κατάστημα Θλιβίτη” ανήκει στον Μιχαήλ Μ. Θλιβίτη.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου ( πληροφορίες, δεδομένα) του παρόντος χώρου διαδικτύου προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο Τεχνικό κατάστημα  Θλιβίτη ή στον εκάστοτε πνευματικό δημιουργό τους. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο www.thlivitis.gr απαγορεύεται να αναδημοσιευτούν μερικά ή ολικά. Τυχόν αναπαραγωγή ή διάδοση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για οποιαδήποτε χρήση επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας του Τεχνικού καταστήματος  Θλιβίτη ή του πνευματικού δημιουργού ή δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, σήματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, που αντιπροσωπεύουν το Τεχνικό κατάστημα Θλιβίτη ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του Τεχνικού καταστήματος  Θλιβίτη ή των τρίτων μερών, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Το Τεχνικό κατάστημα  Θλιβίτη δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για την πιστότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης μέσω του δικτύου της ούτε για την καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης του δικτύου της ή τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών κλπ.). Οποιαδήποτε αναφορά ή παραπομπή μέσω δεσμών (links) σε άλλους χώρους διαδικτύου παρέχεται για τη διευκόλυνση του χρήστη.

Οι πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά που παρέχονται στον ιστότοπο αυτό για προϊόντα μπορεί να είναι ανακριβείς η να έχουν τυπογραφικά λάθη αν θέλετε να αγοράσετε κάποιο από αυτά επιβεβαιώστε τις πληροφορίες επικοινωνώντας μαζί μας.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.thlivitis.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους.